Gospodarka Odpadami

System gospodarowania odpadami komunalnymi - 2017 rok

W 2017 roku firma wywozowa odbiera odpady w terminach przydzielonych dla konkretnych miejscowości (Rejon: 1, 2, 3, 4, 5, 6).

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2017 r.

NR REJONU MIEJSCOWOŚCI HARMONOGRAM
1 Budy Przetycz, Przetycz Folwark, Przetycz Włościański, Stare Bosewo HARMONOGRAM Rejon 1
2 Długosiodło HARMONOGRAM Rejon 2
3 Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Grądy Szlacheckie, Grądy Zalewne, Marianowo, Nowa Wieś, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Prabuty, Znamiączki HARMONOGRAM Rejon 3
4 Augustowo, Blochy, Chorchosy, Dębienica, Kalinowo, Łączka, Zalas HARMONOGRAM Rejon 4
5 Adamowo, Dalekie, Jaszczułty, Olszaki, Sieczychy, Stasin, Zamość, Zygmuntowo HARMONOGRAM Rejon 5
6 Kornaciska, Lipniak Majorat, Małaszek, Nowa Pecyna, Nowe Bosewo, Plewki, Stara Pecyna, Stare Suski, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna HARMONOGRAM Rejon 6

INFORMACJE

System gospodarowania odpadami gospodarczymi w Gminie Długosiodło zakłada podział nieruchomosci na:

(1)
Nieruchomości zamieszkałe
(2)
Nieruchomości niezamieszkałe
wszystkie gospodarstwa domowe
znajdujące się na terenie gminy
nieruchomości letniskowe,
nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, administracyjna, instytucjonalna, itp.

(1) Nieruchomości zamieszkałe

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.; 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul. B. Prusa 66; tel./fax (29) 645-73-01.

Każdy właściciel „nieruchomości zamieszkałej” jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji można odebrać w Urzędzie Gminy – pokój nr 4,lub pobrać:

W deklaracji wybieramy rodzaj odpadów przekazywanych do zagospodarowania: selektywne lub zmieszane.

Rodzaj odbieranych odpadów
Selektywne Zmieszane
 • w worku białym - szkło (patrz tabela » "Zasady właściwej segregacji")
 • w worku żółtym - tworzywa sztuczne (patrz tabela » "Zasady właściwej segregacji")
 • w pojemniku - wszystkie pozostałe odpady
wszystkie odpady umieszczane są
w pojemniku
Uwaga:
 • Każdy właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w pojemnik na zmieszane odpady komunalne (bez względu na rodzaj deklaracji)
 • Worki na odpady selektywne (biały i żółty) dostarcza firma wywozowa

Obowiązki firmy odbierającej odpady komunalne

Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek odbierać odpady komunalne w każdej ilości (również worki dodatkowo wystawione obok pojemników). W przypadku odpadów segregowanych pracownicy powinni pozostawić nowy worek za każdy worek napełniony odpadami. Kierowcy nie mają prawa pobierać dodatkowych opłat za odpady, nie mają również upoważnienia do udzielania informacji. O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących odbioru odpadów prosimy infomować Urząd Gminy Długosiodło – tel. 29-6423654

Terminy i wysokość wnoszenia opłat

Termin Odpady segregowane Odpady zmieszane
Małe gospodarstwo domowe
(1 osoba)
OPŁATA KWARTALNA
Pozostałe gospodarstwo domowe
(2 osoby i więcej)
OPŁATA KWARTALNA
Małe gospodarstwo domowe
(1 osoba)
OPŁATA KWARTALNA
Pozostałe gospodarstwo domowe
(2 osoby i więcej)
OPŁATA KWARTALNA
30 stycznia
(styczeń, luty, marzec)
54,00 zł 78,00 zł 108,00 zł 156,00 zł
30 kwietnia
(kwiecień, maj, czerwiec)
54,00 zł 78,00 zł 108,00 zł 156,00 zł
30 lipca
(lipiec, sierpień, wrzesień)
54,00 zł 78,00 zł 108,00 zł 156,00 zł
30 października
(październik, listopad, grudzień)
54,00 zł 78,00 zł 108,00 zł 156,00 zł
Razem 216,00 zł 312,00 zł 432,00 zł 624,00 zł

Opłaty należy wnosić przelewem w banku lub na poczcie na adres:

Gmina Długosiodło
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

Numer konta bankowego Gminy Długosiodło:
21 8931 0003 0600 0824 2040 0002

Dokonując opłaty należy podać dokładne dane identyfikacyjne z deklaracji tj. imię, nazwisko, adres nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne oraz w tytule przelewu wpisać „opłata za odpady komunalne”.

Druki przelewów do wnoszenia opłat za odpady komunalne dostępne są w Urzędzie Gminy w Długosiodle.

Zasady właściwej segregacji

Worek żółty (tworzywa sztuczne, metale i papier)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • opakowania po płynach i napojach,
 • PET-y,
 • opakowania po chemii gospodarczej,
 • puszki po napojach, sokach,
 • drobny złom żelazny,
 • drobny złom metali kolorowych,
 • gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 • artykułów wykonanych z połączeń tworzyw z innymi materiałami,
 • butelek po olejach,
 • styropianu,
 • gumy,
 • puszek po farbach i lakierach,
 • pojemników po aerozolach,
 • innych materiałów,
 • papieru i tektury pokrywanych folią metalową np. kartony po napojach, kalki,
 • zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny,
 • odpadów higienicznych.
Worek biały (szkło opakowaniowe)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
  • opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp. wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 • luster i szkła zbrojonego,
 • fajansu i porcelany,
 • zużytych żarówek, lamp jarzeniowych,
 • stłuczki szklanej,
 • szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC, VERECO.

(2) Nieruchomości niezamieszkałe

Informacja dla właścicieli/użytkowników nieruchomości letniskowych i nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucjonalna itp.

Właściciele/użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do podpisania umowy z właściwym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Długosiodło.

Wykaz przedsiębiorstw
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
które są wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Długosiodło
Nazwa firmy Adres Kontakt
BŁYSK-BIS Sp. z o.o. 06-200 Maków Mazowiecki,
ul. Armii Krajowej 1
297172234
CZYŚCIOCH Sp. z o.o. 15-691 Białystok
ul. Kleeberga 20
856629815
Jurant Sp.j. 05-220 Zielonka
ul. Ossowska 73
227819063
MPK sp. z o.o. 07-401 Ostrołęka,
ul. Kołobrzeska 5
297691800
PPHU "BATORY" Sp. z o.o. 05-240 Tłuszcz,
ul. Batorego 9
297572426
SITA Polska Sp. z o.o. 02-981 Warszawa,
ul. Zawodzie 5
224924300
ZGK Sp. z o.o. 07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. B.Prusa 66
296457301
STAUBACH Sp. z o.o. 00-102 Warszawa,
ul. Marszałkowska 111
875656308

Właściciel/użytkownik nieruchomości niezamieszkałej, na żądanie właściwego organu zobligowany jest do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY DŁUGOSIODŁO

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy, kto wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może korzystać z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) - teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle, ul. Poświętne 36.
PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE
PRZYJMOWANE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W DŁUGOSIODLE

 • PAPIER
 • METAL
 • ODZIEŻ, TEKSTYLIA
 • ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE
 • PRZETERMINOWANE LEKI
 • PRZETERMINOWANE CHEMIKALIA
 • ZUŻYTE OPONY
 • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI NP. TRAWA
 • ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

W/w odpady muszą być dostarczone do punktu selektywnej zbiórki we własnym zakresie. Przed przekazaniem odpadów należy okazać potwierdzenie wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach PSZOK działającego w Długosiodle przy ul. Poświętne 36 zbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Radosław Michalak

Biuletyn urzędowy

 • Zagospodarowanie przestrzenne
  Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przest...

 • ZGK poszukuje pracownika
  ZGK Sp z o.o. w Długosiodle zatrudni pracownika na stanowisko kierowca-mechanik. ...

Kontakt w sprawach technicznych

 • Urząd Gminy Długosiodło
  ul. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 64-23-650

Kontakt w sprawie treści strony

 • GCIKSiR w Długosiodle
  ul. Mickiewicza 15
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 74-12-187

www.dlugosiodlo.pl

Witryna prowadzona jest przez Urząd Gminy Długosiodło oraz Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.