Budowa parkingu

Budowa parkingu w miejscowości Długosiodło

W ramach zadania pn. „Budowa parkingu w miejscowości Długosiodło” zostało wykonane utwardzenie parkingu betonową kostką brukową obok budynku administracyjnego Urzędu Gminy Długosiodło. Do oświetlenia parkingu zastosowano 12 szt. lamp oświetleniowych typu LED hybrydowych autonomicznych (wyposażonych w panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową).

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i estetyki parkingu w miejscowości Długosiodło poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonawcą zadania była firma "Mar-Bruk" Mariusz Bartkowicz; Nowa Wieś, ul. Szkolna 36; 07-416 Olszewo-Borki.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania to: 743.411,25 zł, przy czym udział środków Unii Europejskiej wynosi: 473 032,00 zł. Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Gminą Długosiodło została zawarta w dniu 07 marca 2019 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Radosław Michalak