„Zdalna Szkoła” w Gminie Długosiodło (II edycja)

„Zdalna Szkoła +” w Gminie Długosiodło

Gmina Długosiodło w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego (35 laptopów) wraz z oprogramowaniem do nauki w trybie zdalnym.

Laptopy trafiły do wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Długosiodło: Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle, Zespołu Szkół w Starym Bosewie, Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem oraz Szkoły Podstawowej im. hm. Ppor. AK „Zośki” T. Zawadzkiego w Sieczychach.

Wysokość grantu: 94 895,73 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Radosław Michalak