Inwestycje dofinansowane przez WFOŚiGW i NFOśiGW

Inwestycje w środowisko

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie pożyczki, w kwocie 313.749,00 zł.

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - III etap dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w formie dotacji, w kwocie 48.075,90 zł.

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło (ul. Poświętne)” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 17.000,00 zł.

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło (ul. Sportowa i Słoneczna)” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 50.860,00 zł.

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło i Kornaciska i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długosiodło” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 423.000,00 zł.

„Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stare Bosewo” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 110.500,00 zł.

„Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło”
dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie dotacji, w kwocie 49.493,24 zł. Zadanie realizowała firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy. W ramach przedsiewzięcia zutylizowanych zostanie ok. 120 ton odpadów azbestowych (eternitu) z około 50 posesji.

„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Długosiodło - stara część (docieplenie) ”
dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 41.000,00 zł.

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Długosiodło (docieplenie)”
dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 109.000,00 zł.

„Gminny program edukacyjny z zakresu właściwego postępowania z odpadami”
dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie dotacji, w kwocie 11.012,00 zł.

„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Blochy” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 64.200,00 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 370.519,00 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stare Bosewo” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 958.437,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Długosiodło” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 120.669,00 zł.

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Długosiodło” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie dotacji, w kwocie 150.000,00 zł.

„Zakup koparko-ładowarki wykorzystywanej w procesach technologicznych gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska” dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 242.100,00 zł.

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest /eternit/ z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - IV etap dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w formie dotacji, w kwocie 13.455,00 zł.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło i Kornaciska i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długosiodło”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 237.510,00 PLN
DOTACJA NFOŚIGW: 106.879,00 PLN

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest /eternit/ z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - IV etap /II nabór/ dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie dotacji, w kwocie 19.029,00 zł.

Utworzenie terenów zielonych w miejscowości Stare Bosewo i Chrzczanka Włościańska oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Długosiodło dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie dotacji, w kwocie 69.993,00 zł.

Park tematyczny służący edukacji ekologicznej w miejscowości Długosiodło dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie dotacji, w kwocie 28.125,00 zł.

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest /eternit/ z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - V etap dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w formie dotacji, w kwocie 23.895,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zalas, Dębienica, Łączka
dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
,
w formie pożyczki, w kwocie 564.434,27 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostrykół Dworski i Ostrykół Włóściański, gmina Długosiodło dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 586.555,73 zł.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrzczanka Włościańska dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 815.078,03 zł.

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest /eternit/ z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - 2016 r. - dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 56.760,00 zł.

Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 439.327,94 zł.

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Długosiodło poprzez modernizację kotłowni dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 33.414, 58 zł.

"Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - 2018 r." dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji w kwocie 68.577, 60 zł

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo, gmina Długosiodło, dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki w kwocie 749.459,00 zł

"Zakup ubrań specjalnych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Długosiodle, dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji w kwocie 29.950,00 zł

"Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - 2019 r." dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji w kwocie 21.000,00 zł

"Utworzenie infrastruktury terenowej w miejscowości Długosiodło wraz z przeprowadzeniem warsztatów służących edukacji ekologicznej" dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji w kwocie 41.288,00 zł

"Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - 2019 r." dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji w kwocie 50.000,00 zł

"Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło - 2020 r." dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji w kwocie 50.000,00 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska, gmina Długosiodło dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 1.408.889,99 zł.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Blochy dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji w kwocie 30.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa, gmina Długosiodło dofinansowana przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w formie pożyczki w kwocie 1 961 073,00 zł.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jaszczułty dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł

Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, pakowanie, odbiór, transport dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w wysokości 29.996,00 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 129.000,00 zł

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 117.139,20 zł

Radosław Michalak

Biuletyn urzędowy

Kontakt w sprawach technicznych

 • Urząd Gminy Długosiodło
  ul. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 64-23-650

Kontakt w sprawie treści strony

 • GCIKSiR w Długosiodle
  ul. Królowej Jadwigi 36
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 74-12-187

www.dlugosiodlo.pl

Witryna prowadzona jest przez Urząd Gminy Długosiodło oraz Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.