Program Integracji Społecznej

Program Integracji Społecznej

Dnia 7 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Długosiodło odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone przystąpieniu Gminy Długosiodło do Programu Integracji Społecznej. W ramach Programu Gmina otrzyma 108.000 € na działania skierowane do trzech grup: osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. Warunkiem otrzymania środków jest posiadanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych spełniającej wymogi MPiPS.

Cele Programu Integracji Społecznej to:

 • Podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko - wiejskich.
 • Mobilizacja kapitału społecznego
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Wsparcie gmin wiejskich i wiejsko - miejskich w prowadzeniu polityki społecznej oraz w rozszerzeniu zakresu usług społecznych.

Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb, ma służyć gminom w tworzeniu strategii lub uaktualnianiu istniejącego dokumentu.

Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych powinny powstawać w wyniku dyskusji środowisk lokalnych, z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności (m.in.: instytucji samorządowych, kościelnych, szkół, ośrodków zdrowia, organizacji pozarządowych) oraz zwykłych mieszkańców.

Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces integracji społecznej na terenie gmin. Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz Publicznych i prywatnych usługodawców, grupy nieformalne (kluby sportowe, kluby młodzieżowe, klub seniora itp.)

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, kościelnych oraz prywatne osoby z Gminy Długosiodło.

Następne otwarte spotkanie odbędzie się dnia 17 stycznia 2008 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Celem spotkania jest opracowanie planu działania ujmującego propozycje projektów, które będą realizowane na terenie gminy a finansowane ze środków Programu. Gorąco zapraszamy osoby zainteresowane współpracą.

W grudniu 2008r. w Gminie Długosiodło
zostały zakończone następujące usługi w ramach realizacji
Programu Integracji Społecznej:

L.p. Nazwa
usługi
Podmiot
realizujący
Czy usługa
realizowana
w partnerstwie
Czas
trwania
usługi
Koszt
całkowity
PLN
Dotychczas
zapłacono
PLN
1. Plener malarski GP w Starym Bosewie nie VII-VIII
2008
18.816,00 18.816,00
2. Poradnia rodzinna GOPS nie IX-XII
2008
19.878,72 19.878,72
3. Kuźnia talentów PSP w Starym Bosewie nie IX-XII
2008
13.205,38 13.205,38
4. Brzdące uczą się angielskiego Przedszkole Samorządowe w Długosiodle nie IX-XII
2008
9.174,98 9.174,98
5. Mali śpiewacy Marek Soliwoda nie IX-XII
2008
6.150,00 5.552,92
6. Ośrodki przedszkolne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło nie IX-XII
2008
8.824,00 8.824,00
7. Strzelectwo sportowe ZS w Długosiodle nie IX-XII
2008
10.640,00 10.640,00
8. Czysta zagroda GCIKSiR nie VII-X
2008
5.250,00 5.250,00
9. Zajęcia kulinarne PSP w Dalekiem nie X-XII
2008
3.000,00 3.000,00
10. Szlifujemy nasze diamenty GCISiR nie IX-XII
2008
7.280,00 7.280,00
11. W duchu sportowej rywalizacji GCISiR nie IX-XII
2008
16.493,00 16.493,00

Zielone Wzgórza nad Soliną
bieszczadzkim traktem w poszukiwaniu przygody.

W ramach realizacji projektu "Zielone wzgórza nad Soliną - bieszczadzkim traktem w poszukiwaniu przygody", na który większość środków pozyskanych zostało z Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich grupa 44 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki i Gimnazjum Publicznego im. Armii Krajowej w Długosiodle wyjątkowo atrakcyjnie rozpoczęła wakacje.

Pod opieką Urszuli Kmoch, Marzeny Dyl, Agaty Pędzich i Marioli Maksiak w dniach 21 - 26 czerwca 2009 r wyruszyliśmy w Bieszczady. Jak dzikie są to góry doświadczyliśmy już pierwszego dnia wspinając się na Korbanię. Miłość do gór przychodziła wraz z ilością przebytych kilometrów. Rodziła się powoli, w wielkim pocie i błocie. Prawdziwy urok Bieszczadów odsłonił się nam w czasie zdobywania kolejnych szczytów: Małej Rawki, Wielkiej Rawki i Kremenarosa. Wysiłek się opłacił, bowiem oprócz pięknych widoków mogliśmy doświadczyć pobytu na styku granic trzech państw i podziwiać panoramy nie tylko Bieszczadów polskich, ale także ukraińskich i słowackich.

Ten najbardziej wysunięty na południowy wschód skrawek Polski ujął nas nie tylko pięknem krajobrazów, ale także bogactwem i różnorodnością kultur. Zwiedzaliśmy cerkwie, synagogi, zabytkowe kościoły, poznaliśmy wiele legend związanych z tym regionem, dowiedzieliśmy się, kim byli Łemkowie, Bojkowie, doświadczyliśmy spotkań ze słynnymi zakapiorami bieszczadzkimi, poznaliśmy prace "czarnych diabłów", czyli smolarzy.

Nie zabrakło także typowych atrakcji bieszczadzkich, czyli przejazdu leśną kolejką wąskotorową, rejsu statkiem po Zalewie Solińskim, wejścia na solińską zaporę - największą w Polsce. Zwiedziliśmy też klasztor Nazaretanek w Komańczy, gdzie przebywał kardynał Stefan Wyszyński. Dopisywały nam nie tylko świetne humory, ale także słoneczna - wbrew prognozom - pogoda, a pensjonat w Wołkowyi był przyjazną przystanią po trudach codziennych wędrówek. Naszą bieszczadzką przygodę zakończyliśmy iście po magnacku, zwiedzając zamek z powozownią i stajniami w Łańcucie.

Uczestnicy kolonii w Bieszczadach

Nasz przewodnik mówił: "W Bieszczady przyjeżdża się tylko raz, a później się już wraca..." Mamy nadzieję, że my wrócimy tam jeszcze nie raz.

"Artystyczne Ogrody Edenu"

... to temat wakacyjnego pleneru malarsko - rzeźbiarskiego realizowanego przez Zespół Szkół w Starym Bosewie w ramach Programu Integracji Społecznej przy wsparciu Gminy Długosiodło.

Tegoroczny plener bez wątpienia przyniósł wymierne efekty. Dzieci oraz młodzież miały okazję współpracować z artystami - malarzami oraz rzeźbiarzami. Pod ich okiem kształciły i rozwijały swoje umiejętności artystyczne - rzeźbiły w drewnie oraz poznawały w teorii i praktyce różnorakie techniki malarskie (malowanie na szkle, płótnie, malowanie figurek ceramicznych oraz malowanie na drewnie techniką decoupage).

Także w czasie trwania pleneru w Skansenie Parku w Długosiodle malarze stworzyli przepiękne murale ukazujące piękno Puszczy Białej, zaś w centrum Gminy Długosiodło zostały odnowione domu malowane podczas ubiegłorocznego projektu: "Dotykając Edenu".

Uczestnikami tegorocznego pleneru byli znakomici artyści malarze w osobach: Małgorzata Czernik, Urszula Pogwizd-Balcerzak, Jolanta Kalinowska, Piotr Trzebiński i Jan Brodziak.

Przepiękna rzeźba zdobiąca park szkolny w Starym Bosewie to także efekt pracy wybitnego artysty - rzeźbiarza ludowego Kazimierza Sikorskiego.

Artyści i dzieci zaprezentowali swój dorobek artystyczny na uroczystej wystawie poplenerowej, którą mogli podziwiać mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście, a która zbiegła się z obchodzonymi corocznie gminnymi dożynkami.

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH
W GMINIE DŁUGOSIODŁO
W 2009

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (z pożyczki Banku Światowego) jest w naszej gminie realizowany drugi rok i jest wielkim sukcesem. Jesteśmy jedną z 500 gmin w Polsce, w których jest PPWOW. Ten Program pozwolił naszej społeczności na zaplanowanie działań na takie potrzeby społeczne, które nie mogły być do tej pory wykonywane. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczyniły się do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców Gminy Długosiodło.

Od marca do listopada 2009r zostało zrealizowane 23 projekty Programu Integracji Społecznej za łączną kwotę 234.224,35 zł. Oto one:

Cz. I - Organizowanie alternatywnych form wychowywania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy Długosiodło:

 • Przedszkole Samorządowe w Długosiodle "Brzdące uczą się angielskiego" - 15 000 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło "Ośrodki przedszkolne" - 17 000 zł

Cz. II - Propagowanie zdrowego stylu życia, organizowanie czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek.

 • Gminne Centrum Informacji Kultury Sportu i Rekreacji "W duchu sportowej rywalizacji"- 5 940 zł
 • Zespół Szkół w Długosiodle " Strzelectwo sportowe" - 7 056 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieczychach "Zajęcia korekcyjne" - 5 004zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Blochach "Płyniemy po zdrowie" - 6 000zł
 • Fundacja Kultury Homo Homini "Dzień konia" - 5 999,49 zł

Cz. III - Wsparcie inicjatyw młodzieżowych poprzez organizację klubów, aktywizację istniejących świetlic oraz organizacja wypoczynku w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długosiodło.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Długosiodle "Zielone wzgórza nad Soliną..."- 10 400 zł
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle - świetlica środowiskowa "Przystań"- 6 300 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalekim "Na piastowskim szlaku"- 6 804 zł
 • Zespół Szkół w Starym Bosewie "Kuźnia talentów" - 6 800 zł
 • Przedszkole Samorządowe w partnerstwie z ks. Markiem "Mali śpiewacy", "Starsza siostra - starszy brat"- 6 800 zł
 • Gminne Centrum Informacji Kultury Sportu i Rekreacji "Szlifujemy nasze diamenty" - 6 720 zł
 • Gimnazjum Publiczne w Długosiodle "Półkolonie językowe" - 4 176 zł

Cz. IV - Zorganizowanie zajęć edukacyjnych z zakresu kultury, sztuki, połączonych z organizacją warsztatów, konkursów lub plenerów malarskich, rzeźbiarskich, fotograficznych.

 • Zespół Szkół w Starym Bosewie - Plener malarsko- rzeźbiarski "Artystyczne ogrody Edenu"- 11 280 zł
 • Gimnazjum Publiczne w Długosiodle w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Długosiodle "Bez korzeni nie ma skrzydeł"- 10 719,86 zł

Cz. V - Wsparcie integracji międzypokoleniowej poprzez organizację warsztatów konkursów kulinarnych.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalekiem "Wsparcie integracji międzypokoleniowej przez organizację warsztatów i konkursów kulinarnych"."-4 500 zł

Cz. VI - Podnoszenie świadomości ekologicznej, wspieranie inicjatyw mieszkańców na rzecz poprawy wizerunku własnego ogródka, wsi, poprzez organizację konkursu o tematyce ekologicznej a także poprzez zorganizowanie akcji sprzątania gminy.

 • Gminne Centrum Informacji Kultury Sportu i Rekreacji w Długosiodle "Czysta, piękna , estetyczna zagroda, ulica i sołectwo"- 8 460 zł

Cz. VII - Organizowanie szkoleń, konkursów, spotkań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki zdrowotnej, promocja zdrowego stylu życia, konkursy pierwszej pomocy.

 • Przedszkole Samorządowe w Długosiodle "Zdrowy i bezpieczny Długosiedczanin" - 5 000 zł
 • Zespół Szkół w Długosiodle "Organizacja profilaktyki zdrowotnej i promocja zdrowego stylu życia" - 15 382 zł
 • Gimnazjum Publiczne w Długosiodle "Profilaktyka zagrożeń współczesnej młodzieży"- 2 618 zł

Cz. VIII - Organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, szkoleń, konkursów podnoszących wiedzę nt możliwości rozwoju gminy Długosiodło, wykorzystania jej walorów turystycznych, promowanie kuchni regionalnej, kultywowanie tradycji.

 • Gminne Centrum Informacji, Kultury Sportu i Rekreacji " Przysmaki regionalne przyprawione tradycją"- 16 272 zł

Cz. IX - Pomoc edukacyjna i informacyjna rodzinom szczególnie mającym problemy opiekuńczo- wychowawczy poprzez prowadzenie poradni rodzinnej oraz tworzenie i wspieranie grup samopomocowych.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle "Poradnia rodzinna "Bliżej siebie" oraz grupy samopomocowe" - 49 993 zł.

Ponadto zrealizowano jedno szkolenie za kwotę 7.024 zł. Był to "Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w turystyce". Organizatorem była Publiczna szkoła Podstawowa w Długosiodle, w szkoleniu wzięło udział 20 osób z terenu całej gminy.

Dzięki Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich udało się wyłonić liderów społecznych oraz przekonać wiele osób, iż programy społeczne, szczególnie te realizowane przez lokalne środowiska, mają sens i przynoszą ogromną wartość dodaną dla rozwoju zarówno naszej gminy jak i całego kraju.

Radosław Michalak

Biuletyn urzędowy

Kontakt w sprawach technicznych

 • Urząd Gminy Długosiodło
  ul. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 64-23-650

Kontakt w sprawie treści strony

 • GCIKSiR w Długosiodle
  ul. Królowej Jadwigi 36
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 74-12-187

www.dlugosiodlo.pl

Witryna prowadzona jest przez Urząd Gminy Długosiodło oraz Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.