Z życia mieszkańców

Mimo iż do stolicy kraju i jej oferty kulturalnej jest blisko, ...

... propozycji zajęć i imprez kulturalnych w Gminie Długosiodło jest wiele.

Mieszkańcom prościej i wygodniej jest skorzystać z nich tutaj, na miejscu. Potrzebę bezpośredniego obcowania z kulturą zapewniają mieszkańcom Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Biblioteka oraz świetlice wiejskie. Instytucje te realizują zadania w zakresie zaspakajania wszelkich potrzeb kulturalnych, czytelniczych, informacyjnych i sportowych społeczności lokalnej. Oferują mieszkańcom gminy dostęp do bazy komputerowej i Internetu, różnorodne usługi biurowe oraz zajęcia edukacyjno – rozrywkowe, wycieczki, wypoczynki letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży. Nie brakuje też konkursów, w których zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli mogą wykazać się swoimi różnorodnymi zdolnościami i umiejętnościami, czego przykładem może być np. konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, na najpiękniejszą palmę wielkanocną, kulinarny „Przysmaki regionalne przyprawione tradycją”, „Gospodarz roku”, „Czysta gmina”, Gminny konkurs ekologiczny, „Młodzież zapobiega pożarom”, Gminny konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poetycki „Warszawska syrenka” czy Gminny przegląd kolęd i pastorałek.

Życie mieszkańców urozmaicone jest imprezami plenerowymi oraz uroczystościami okolicznościowymi i patriotycznymi. Na stałe wpisały się w kalendarz „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Powitanie lata”, „Wielkie Grzybobranie”, plenery malarskie oraz Dni Długosiodła, Rocznica Bitwy pod Pecynką, Rocznica Akcji Sieczychy, Narodowe Święto Niepodległości, uroczystość patriotyczna z okazji 3 Maja połączona z Dniem Strażaka, Gminny Dzień Edukacji, Dzień Kobiet, Gminny Dzień Dziecka, Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Gminna Biblioteka Publiczna i jej filia w Blochach oferują wielotysięczny księgozbiór literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych: literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy, zbiory regionalne, informacje biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy. Czytelnicy mają możliwość spotkać się z autorami książek, obejrzeć wystawy o różnorodnej tematyce oraz wziąć udział w zajęciach edukacyjnych.

Niezwykle ważnym elementem, który łączy wszystkich parafian i napawa ich dumą, jest działalność oraz sukcesy chóru. Nieznana jest dokładna data powstania chóru parafialnego, ale z przekazów ustnych najstarszych chórzystów wiadomo, że jego założycielem około roku 1913 był organista Jan Darkowski, człowiek nie tylko bardzo kochający muzykę, ale mający także duże przygotowanie muzyczne. Do chóru należeli młodzi dziewczęta i chłopcy, z których wielu było wiejskimi muzykantami, grającymi na weselach i innych uroczystościach towarzyszących wiejskiemu życiu. Wśród wielu stowarzyszeń istniejących we wspólnocie parafialnej rozpoczęło się życie muzyczne parafii, które trwa do dziś. To, że chór przetrwał 100 lat, jest zasługą założyciela i jego następców. Prawdziwy rozwój chóru przypada na lata pracy obecnego organisty Wiesława Piątkowskiego, który przybył do Długosiodła wraz z rodziną w październiku 1963 roku.

Od samego początku pracy nowego organisty chór parafialny uczestniczył w najważniejszych uroczystościach w parafii. Od 1990 roku, czyli od powstania demokratycznego państwa polskiego, zespół parafialny ściśle współpracuje z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, biorąc czynny udział w uroczystościach gminnych i powiatowych, organizuje również własne koncerty. Ten amatorski zespół ma w swoim repertuarze pieśni religijne i świeckie, jedno- i wielogłosowe. Reprezentują one różne style, począwszy od średniowiecza, a zakończywszy na współczesności. Repertuar chóru jest ciągle powiększany, a w wyniku naturalnego rozwoju chóru - poprzez regularne próby - stopień trudności repertuaru wzrasta. Chórzyści wykonują m.in. utwory Stanisława Moniuszki, jak też pieśń niewolników z opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego.

Na terenie gminy działa pięć Klubów Seniora. Seniorzy coraz częściej organizują się i tworzą tętniące życiem Kluby Seniora. Ich członkowie zarażają się pasjami, tworzą trwałe więzi przyjaźni, doskonale się bawią. W ramach ich działalności możliwe jest niemal wszystko. Seniorzy organizują sobie uroczystości okolicznościowe, potańcówki, wspólne imieniny itp. Uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym gminy poprzez włączanie się w organizację wielu przedsięwzięć. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje seniorom poczucie jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne. Mają możliwość spotkania się w ważnych dla każdego dniach, kiedy samotność jest szczególnie uciążliwa. Kluby seniora umożliwiają także realizację własnych pasji. Stanowią źródło niewyczerpanych inspiracji, pole wymiany doświadczeń i poglądów.

Przy Gminnym Ośrodku Społecznym działają grupy samopomocowe:grupa samopomocowa matek dzieci niepełnosprawnych, „Jesteśmy razem” - grupa samopomocowa dorosłych osób niepełnosprawnych, „Supermama” - grupa samopomocowa matek z rodzin wielodzietnych i „Wyjątkowa Mama”. Są dobrowolnymi, luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio ich albo ich bliskich. Cele grupy samopomocowej ustalają sami jej uczestnicy i zawsze mogą je zmienić. Każdej z nich przyświecają różne cele. Poprzez wspólną pracę w ramach grupy można bowiem łatwiej poradzić sobie z wieloma własnymi problemami życiowymi.

Społeczną inicjatywą mieszkańców jest Przystanek Rękodzieło. Tworzą go przedstawiciele grup i organizacji społecznych a także twórcy ludowi i lokalni artyści. Promują kulturę i tradycje Puszczy Białej oraz recykling artystyczny.

Miłośników rzeźby ludowej i plenerowej w drewnie zaprasza miejscowy artysta Kazimierz Sikorski. Jego twórczość odzwierciedla klimat wsi, charakter ludzi ją zamieszkujących ją oraz specyfikę ich zajęć. Utrwala też postaci i fragmenty otoczenia w płaskorzeźbie. Jego największą pasją są jednak mierzące ok. 2,5 metra rzeźby plenerowe. Grupy osób pragnące poznać tajniki rzeźbiarstwa mogą wziąć udział w warsztatach rzeźbiarskich po uprzednim umówieniu się z artystą. Podczas zwiedzania i warsztatów można wysłuchać wielu ciekawych opowiadań o rodzajach drewna, z którego powstają rzeźby, historii powstania niektórych dzieł itp.

Gmina promuje i kultywuje dziedzictwo kulturowe regionu. W ramach tych działań powstał m. in. Mini – Skansen, w którym znajduje się ekspozycja starych mebli i sprzętów domowych z minionej epoki. Tutaj dzieci przychodzą na lekcje historii i tradycji, dowiadują się, jak żyli ich przodkowie.

Krzewieniem kultury fizycznej, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców, zajmuje się Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji. Swoje cele statutowe realizuje na boisku sportowym w Długosiodle, hali gimnastycznej w Starym Bosewie i sali gimnastycznej przy szkole w Długosiodle. Młodzież ma możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych na zajęciach prowadzonych przez instruktorów w sekcjach: siatkówki, tenisa stołowego oraz piłki nożnej. Zarówno młodzi ludzie, jak i dorośli, biorą udział w wielu imprezach sportowych, np. Lidze Piłkarskich Szóstek, Mazowieckim Turnieju Piłki Siatkowej, Gminnym Turnieju Tenisa Ziemnego, Mazowieckim Turnieju Tenisa Stołowego.

Ewa Krysiak

Biuletyn urzędowy

Kontakt w sprawach technicznych

 • Urząd Gminy Długosiodło
  ul. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 64-23-650

Kontakt w sprawie treści strony

 • GCIKSiR w Długosiodle
  ul. Królowej Jadwigi 36
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 74-12-187

www.dlugosiodlo.pl

Witryna prowadzona jest przez Urząd Gminy Długosiodło oraz Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.