Komisje Rady Gminy

KOMISJE RADY GMINY - KADENCJA 2018-2023

KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI
Przewodniczący Jadwiga Mirosława Łazarecka
Wiceprzewodniczący Arkadiusz Krzysztof Pych
Członkowie Krzysztof Banaszek
Krzysztof Kowalski
Teresa Paradowska
Kazimiera Wiesława Ponichtera
KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU
Przewodniczący Danuta Pakieła
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Janusz Pałubiński
Członkowie Tomasz Kępka
Jadwiga Mirosława Łazarecka
Arkadiusz Krzysztof Pych
KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI
Przewodniczący Mariola Renata Kruszewska
Zastępca Przewodniczącego Rafał Pawłowski
Członkowie Krzysztof Banaszek
Kamil Jechna
Małgorzata Zakrzewska
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA
Przewodniczący Małgorzata Zakrzewska
Zastępca Przewodniczącego Kazimiera Wiesława Ponichtera
Członkowie Adam Mirosław Iciński
Kamil Jechna
Tomasz Kępka
Krzysztof Kowalski
Mariola Renata Kruszewska
Marek Machnowski
Teresa Paradowska
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Rafał Pawłowski
Zastępca Przewodniczącego Adam Mirosław Iciński
Członkowie Marek Machnowski
Danuta Pakieła
Tadeusz Janusz Pałubiński
Radosław Michalak