Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Długosiodło

WÓJT Stanisław Jastrzębski
ZASTĘPCA WÓJTA Ewa Alicja Karczewska
SAMODZIELNE STANOWISKO
ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO Joanna Brejnak
RADCA PRAWNY Jan Przybyłowski
INSPEKTOR DS. INFORMATYKI Radosław Michalak
INSPEKTOR D/S OŚWIATY I KADR Alina
Świderek
REFERENT D/S PŁAC Justyna Pokora
KIEROWCA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Michał Krysiak
WYDZIAŁ
FINANSOWO-BUDŻETOWY
SKARBNIK Anna
Wicińska
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO Małgorzata Piotrowska
INSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Agnieszka Laska
INSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ewa Zadrożna
REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Anna Subzda
REFERENT DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT Magda Kaniewska
WYDZIAŁ
ORGANIZACYJNY
INSPEKTOR D/S OBSŁUGI SEKRETARIATU I KANCELARYJNYCH Marta Buźniak
INSPEKTOR D/S OBRONY CYWILNEJ , ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Łukasz
Reising
REFERENT D/S OBSŁUGI RADY GMINY i DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Piotr Wejnerowski
WYDZIAŁ
ROZWOJU GOSPODARCZEGO, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA Tomasz Orłowski
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Iwona Bułatowicz
INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH Beata Kiełczewska
INSPEKTOR D/S DROGOWNICTWA I INWESTYCJI Andrzej Kuczyński
INSPEKTOR D/S OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Martyna Pakieła
PODINSPEKTOR D/S GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Łukasz Szyszkowski
Radosław Michalak